Transferència

Amb un enfocament innovador basat en la Psicologia Positiva, proposem iniciatives comunitàries per a la transferència efectiva dels nostres coneixements en accions socials tangibles. El nostre objectiu és impulsar el desenvolupament i la millora contínua del nostre entorn social mitjançant aquesta col·laboració activa i participativa.