Projectes

La Psicologia Positiva es preocupa per recolzar i treballar el potencial i les qualitats positives de les persones, assolint objectius beneficiosos que augmenten el seu estat de benestar, qualitat de vida i augmenten el grau de felicitat. Les persones que experimenten constantment emocions positives generalment es mostren més satisfetes i tendeixen a ser exitoses en diverses àrees de la vida com el treball, la salut, les relacions, el suport social o els ingressos econòmics; i aprofiten el temps, en aquest estat d’emocions positives, per poder buscar nous objectius.

 Projectes en actiu

En els projectes que realitzem entorn a la Felicitat i la Psicologia Positiva com a recerca científica, prenem en consideració variables àmpliament estudiades i les posem en pràctica a través d’activitats, amb l’objectiu de despertar la consciència de les persones i ampliar el seu coneixement respecte a la convergència entre la cerca de la felicitat i l’acompliment dels objectius personals i/o professionals.

Cada vegada més la felicitat es considera una mesura adequada pel progrés social i un dels objectius de les polítiques públiques. La felicitat és una demanda actual que té cada cop més importància en el desenvolupament de la ciutat, les empreses i la vida personal amb l’objectiu d’assolir unes organitzacions saludables.