Formacions

Formació i assessoria per a la millora de les persones i les organitzacions. Basada en metodologies innovadores i participatives.
Adaptada a cada moment i a cada entitat. Accions per a organitzacions i entitats, emprenedoria, persones i directius, joves i adolescents.

Formacions a organitzacions

Cursos

Tallers