Programa GROW

GROW és un programa per a la millora del benestar

El GROW (“Gaining Resources for an Optimal Well-being“) és un programa desenvolupat per la Càtedra d’Innovació Social i s’emmarca en l’àmbit de la Psicologia Positiva, una disciplina que té per objectiu potenciar les qualitats humanes i el benestar de les persones allunyant-se de l’enfocament patològic tradicional que se centra únicament en problemàtiques i dificultats.

Les intervencions en Psicologia Positiva se centren en desenvolupar pensamentsemocions i conductes positives mitjançant activitats que poden ser fàcilment implementades en el nostre dia a dia. El GROW, intervé des d’una perspectiva tant individual com grupal en la promoció del benestar i inclou una cronològica transversal que engloba aspectes relacionats amb el passat, present i futur, els quals són importants en la nostra satisfacció global amb la vida.

El GROW té com a principal propòsit la promoció del benestar de les persones a través de vuit sessions on es tracten els següents elements: (1) benestar psicològic, emocional i social, (2) les fortaleses personals, (3) les emocions positives i intel·ligència emocional, (4) el perdó, (5) la gratitud, (6) l’optimisme, (7) l’esperança i (8) les expectatives personals.

El programa GROW vol acompanyar a les persones en els seus processos de transició en les diferents etapes de la vida, tant evolutives com socials, permetent-les fer front a situacions tant de la vida quotidiana com aquelles més inesperades. D’aquesta manera, es faciliten les seves relacions personals, familiars i socials, a partir del millor coneixement d’una mateixa.

Avui dia, el GROW s’està implementant en diferents centres de primària i secundària, també en el projecte de Noves Oportunitats i al Servei de Rehabilitació Comunitària. Si vols més informació sobre el programa, no dubtis en contactar amb nosaltres a través del nostre email: innovaciosocial@udl.cat

  • Escoles d’Educació Primària de Lleida

  • Insitut d’Educació Secundària

  • Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC)

  • Formacions a professionals de l’Educació, concretament dels Coordinadors de Coeducació, Convivència i Benestar (COCOBE)

PUBLICACIONS CÀTEDRA
  • Tejada-Gallardo, C., Blasco-Belled, A., & Alsinet, C. (2022). Changes in the Network Structure of Mental Health After a Multicomponent Positive Psychology Intervention in Adolescents: A Moderated Network Analysis. Applied Psychology: Health & Well-being, 1-17. DOI: https://doi.org/10.1111/aphw.12363
  • Tejada-Gallardo, C., Blasco-Belled, A., & Alsinet, C. (2021). Impact of a School-Based Multicomponent Positive Psychology Intervention on Adolescents’ Time Attitudes: A Latent Transition Analysis. Journal of Youth and Adolescence, 1-15. DOI: https://doi.org/10.1007/s10964-021-01562-5
  • Tejada-Gallardo, C., Blasco-Belled, A., Torrelles-Nadal, C., & Alsinet, C. (2020). Effects of School-based Multicomponent Positive Psychology Interventions on Well-being and Distress in Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Youth and Adolescence, 49(10), 1943-1960. DOI: https://doi.org/10.1007/s10964-020-01289-9