Com millorar el benestar

Les intervencions basades en la psicologia positiva se centren en donar suport i treballar el potencial i les qualitats positives de les persones per assolir objectius beneficiosos que incrementen el seu benestar.

Davant de situacions que ens creen malestar, incertesa i neguit, promoure estratègies basades en les fortaleses i les capacitats de les persones ens han de permetre atendre i entendre millor el que ens està passant i com podem fer-hi front.

A partir d’aquest curs, es pretén prendre consciència i aprendre estratègies per poder millorar el nostre dia a dia. Es presentaran accions i tècniques que ens permetin la vivència, pràctica, reflexió i transferència de coneixements per poder augmentar les capacitats personals, socials i organitzacionals, i generar accions de millora de les fortaleses de persones i de les seves relacions personals.

Aquest curs va adreçat a l’estudiantat i professionals de l’àmbit de l’acció social, de les organitzacions, de l’atenció a les persones, de l’àmbit educatiu i a tothom que hi estigui interessat.

El curs tindrà lloc del 3 al 7 de juliol amb una durada 20 hores presencials i 30 de treball autònom. El curs és reconegut amb 2 crèdits ECTS.